Kontaktinfo

Hei

Ønsker du å komme i kontakt med oss på designteamet, skriv gjerne til oss på følgende mailadresse:

scrappinessdt@gmail.com

Denne adressen kan du også bruke hvis du ønsker å levere inn bidrag og ikke har blog.Kontaktinfo butikken:

Scrappiness DA
St. Mariegt. 86
1706 SARPSBORG
Tlf: 473 99 741/ 915 74 151
Mail: post@scrappiness.no